Biuro prasowe

Zmiany w Zarządzie Komputronik Biznes

20/06/2016
Z początkiem czerwca wprowadzono zmiany w strukturze Zarządu Spółki Komputronik Biznes. Nowo utworzone stanowisko wiceprezesa objął Sebastian Pawłowski, dotychczas związany z Movity Sp. z o.o., również należącym do Grupy Komputronik. Zmiana związana jest z planowanym połączeniem obu podmiotów.

Sebastian Pawłowski jest absolwentem Politechniki Gdańskiej na kierunku Elektrotechniki i Automatyki. Pracował m.in. w EMAX SA i Sygnity SA. Od 8 lat związany jest z Grupą Kapitałową Komputronik. W ramach Komputronik SA zajmował się rozwojem rozwiązań aplikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów wspierających i optymalizujących procesy w organizacjach. Następnie rozpoczął pracę w nowopowstałej spółce Movity należącej do Grupy Komputronik – najpierw jako Wiceprezes, a od 4 lat jako Prezes Zarządu. Z początkiem czerwca Sebastian Pawłowski dołączył do Zarządu Komputronik Biznes, otrzymując funkcję Wiceprezesa Spółki.

Objęcie nowego stanowiska jest ściśle związane z planowanym połączeniem spółek Movity i Komputronik Biznes w jedną organizację. Od lat współpracujemy w ramach realizowanych projektów, jednak scalenie spółek w jeden podmiot w naturalny sposób pozwoli osiągać nam lepsze efekty i w większym stopniu czerpać z dotychczasowych doświadczeń dwóch Spółek. Ta synergia z pewnością będzie korzystna dla naszych klientów oraz partnerów biznesowych – komentuje Sebastian Pawłowski. Podstawowym obszarem mojej odpowiedzialności i aktywności biznesowej w ramach Komputronik Biznes będzie rozwój sprzedaży projektowej oraz reorganizacja i rozwój obszarów wsparcia sprzedaży, wdrożeń, realizacji, utrzymania i serwisu – dodaje.

Prezesem Zarządu Komputronik Biznes niezmiennie pozostaje Wojciech Buczkowski. Poza nowym Wiceprezesem, do Zarządu dołączyła także Agnieszka Andrzejewska, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Ekonomia o specjalności: Polityka gospodarcza i strategie przedsiębiorstw. Pracę w Komputronik SA rozpoczęła w 1999 roku na stanowisku handlowca. Później pełniła funkcje m.in. Pełnomocnika ds. jakości, analityka finansowego oraz kierowała zespołem kontrolingu. Obecnie Pani Agnieszka sprawuje funkcję wicedyrektora finansowego Komputronik SA oraz dyrektora finansowego Komputronik Biznes. Teraz będzie także Członkiem Zarządu ostatniej z wymienionych spółek.

Dołączenie do Zarządu Komputronik Biznes to z pewnością nowe wyzwania, ale też wyróżnienie. To kolejny krok w rozwoju kariery w ramach Grupy Komputronik, z którą jestem związana od lat – komentuje Agnieszka Andrzejewska.

Spółka Movity od 6 lat z sukcesami działa na rynku, dostarczając przedsiębiorstwom i instytucjom narzędzia informatyczne wspierające i optymalizujące je w efektywnym prowadzeniu działań. Spółka świadczy kompleksową obsługę firm z obszaru finansów, ubezpieczeń, produkcji oraz dystrybucji, oferując także autorskie oprogramowanie klasy CRM, DMS oraz wiele innych funkcjonalnych modułów własnych. Rozwiązania Movity były często wykorzystywane w projektach integratorskich, realizowanych przez Komputronik Biznes.

Komputronik Biznes Sp. z o.o. to integrator rozwiązań na rynku IT, oferujący doradztwo i kompleksową obsługę przedsiębiorstw i instytucji. Opracowuje i realizuje plany kompleksowej informatyzacji, w tym modernizacji już istniejących systemów informatycznych. Komputronik Biznes posiada 6 filii w największych polskich miastach i skupia zespół stu kilkudziesięciu doświadczonych doradców, inżynierów i techników w całej Polsce.
Spółka wchodzi w skład struktury Grupy Kapitałowej Komputronik SA.

Kontakt dla mediów:
Anna Patura, CORE PR
Tel. 22 402 96 10, tel. kom. 507 134 938
Email: [email protected]

Piotr Pocztarek, CORE PR
Tel. 22 402 96 10, tel. kom. 501 375 881
Email: [email protected]
Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.