Biuro prasowe

Oświadczenie Komputronik S.A. ws. raportu bieżącego spółki Clean & Carbon Energy SA z dnia 13.10.2014

13/10/2014

Obecnie były Zarząd spółki Clean & Carbon Energy SA, korzystając z nadal aktywnego uprawnienia do publikowania komunikatów w systemie ESPI, wprowadza w błąd rynek i akcjonariuszy, podając niezgodne z prawdą informacje.

W dniu 10 października 2014 roku, decyzją Zarządcy Przymusowego odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy SA (zwane dalej "CCE"). Zgromadzenie odbyło się w spokojnej atmosferze, na zgromadzenie rejestrowało się kilku akcjonariuszy, w tym pełnomocnik akcjonariusza Anny Paszyńskiej - Pani Romana Wiśniewska (wg oświadczenia ustnego) i Sławomir Kołodziejczuk (dyrektor w CCE). Na WZA obecni byli także: ówczesny Przewodniczący Rady Nadzorczej – Waldemar Jakubowski wraz z profesjonalnym doradcą prawnym (adwokatem), ówczesny Członek Rady Nadzorczej Pani Romana Wiśniewska, także ze swoim doradcą prawnym.

Z racji faktu, że ówczesny Prezes Zarządu spółki CCE nie był obecny na spotkaniu, nie było możliwości zorganizowania spotkania w żadnym z pomieszczeń najmowanych przez spółkę, dlatego też WZA odbyło się w luksusowym pojeździe konferencyjnym, zapewniającym miejsca siedzące wszystkim uczestnikom zgromadzenia. Zgromadzenie było ręcznie protokołowane przez notariusza, a kancelaria notarialna wg najlepszej wiedzy Zarządu Komputronik nie ukończyła sporządzania elektronicznej wersji obszernego protokołu.
Okoliczności i fakty wskazane powyżej są niepodważalne, akcjonariusze wykonali obszerną dokumentację zdjęciową, filmową i utrwalali rozmowy w przebiegu zgromadzenia.

Jednocześnie należy podkreślić, że obecne działania byłego Zarządu CCE w osobie Pana Redełkiewicza, mogą być uznane jako działania naruszające prawo i ścigane przez prokuraturę.

Komunikat nowego Prezesa Zarządu o zmianach w Radzie Nadzorczej i Zarządzie CCE zostały opublikowane w trybie awaryjnym w sobotę, 11 października. Treść raportu można znaleźć pod adresem: http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/news/wza/info/639979,clean&carbon-energy-sa-zmiany-w--radzie-nadzorczej-i-odwolanie-zarzadu-spolkiKontakt dla mediów:
Anna Patura, CORE PR
Tel. 22 402 96 10
tel. Kom. 507 134 938
Email: [email protected]

Piotr Pocztarek, CORE PR
Tel. 22 402 96 10
tel. Kom. 501 375 881
Email: [email protected]

Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.