Relacje Inwestorskie

Raport bieżący nr 8/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Komputronik S.A. w dniu 9 marca 2018 r.

16/03/2018

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Komputronik S.A., które odbyło się w dniu 9 marca 2018 roku. Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do raportu.

 

Powyższą informację Emitent przekazuje na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 512).

Załączniki:

Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.