Relacje Inwestorskie

Raport bieżący nr 4/2018

Aneks do umowy o współpracy z PKO BP w zakresie sprzedaży i dostawy przez Emitenta wybranych produktów.

15/02/2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2016 w sprawie współpracy pomiędzy Komputronik Biznes sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Komputronik Biznes) a PKO Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) w zakresie sprzedaży i dostawy na rzecz Banku wybranych produktów, Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 15 lutego 2018 r. Emitent powziął informację o podpisaniu w tym samym dniu przez Komputronik Biznes aneksu do ww. Umowy (dalej: Aneks).

 

Emitent przypomina, że przedmiotem ww. Umowy są w szczególności dostawy urządzeń drukujących, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych do jednostek organizacyjnych Banku na terenie kraju oraz szeroki wachlarz usług związanych z realizacją dostaw oraz utrzymaniem ciągłości działania usług wydruku.

 

Aneks przedłuża współpracę podmiotów w ramach Umowy podpisanej dnia 26 lipca 2016 roku, zapewniając jednocześnie rozszerzenie zakresu usług zapewniających ciągłość działania infrastruktury wydruku w placówkach Banku na terenie całego kraju. Aneks został zawarty na okres pięciu lat, wobec czego współpraca z Bankiem w ww. zakresie będzie obowiązywała do lutego 2023 roku. Na moment zawarcia Aneksu precyzyjna wartość umowy w okresie jej obowiązywania nie jest możliwa do precyzyjnego oszacowania ze względu na zmienność wolumenu zamówień związanych z drukiem w placówkach Banku. Zarząd Komputronik Biznes szacuje jednak, że wartość umowy, licząc od dnia podpisania Aneksu do końca jej trwania, może wynieść w przedziale 30 - 40 mln zł z VAT.

 

W pozostałym zakresie Aneks nie wprowadzana istotnych zmian w zakresie współpracy z Bankiem.

Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.