Relacje Inwestorskie

Raport bieżący 30/2017

Informacja o nieziszczeniu się warunku w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

10/07/2017

Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270885 („Emitent”), informuje, że w dniu 10 lipca 2017 roku powziął wiadomość, że ogłoszone przez Marinera Invest sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach w dniu 13 kwietnia 2017 roku wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta nie doszło do skutku w związku z brakiem ziszczenia się warunku zawieszającego.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.