Relacje Inwestorskie

Komunikat dla akcjonariuszy Komputronik S.A.

30/06/2017

Uprzejmie informujemy o ogłoszonym przez spółkę Marinera sp. z o.o. wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Komputronik S.A.

Terminy podane w raporcie bieżącym 25/2017 pozostają w mocy.

Ostatni dzień w jakim akcjonariusz może odpowiedzieć na wezwanie to 7 lipca 2017r.

Szczegóły:
http://komputronik.com/item/1048/201/Relacje-Inwestorskie/Aktualnosci/Raport-biezacy-25-2017.html

Przedstawiamy informacje, w jaki sposób akcjonariusz może uczestniczyć w wezwaniu:

  1. Akcjonariusz posiadający akcje w DM mBanku składa w domu maklerskim dyspozycję blokady akcji, zlecenie sprzedaży oraz zapis na sprzedaż akcji.
  2. Akcjonariusz posiadający akcje w innym domu maklerskim niż DM mBanku, składający zapis osobiście składa w swoim domu maklerskim dyspozycję blokady oraz zlecenie sprzedaży akcji, uzyskując świadectwo depozytowe; zgłasza się osobiście z dokumentem tożsamości w Punkcie Usług Maklerskich DM mBanku (wskazanych w wezwaniu) i składa zapis na sprzedaż akcji załączając oryginał świadectwa depozytowego.
  3. Akcjonariusz posiadający akcje w innym domu maklerskim niż DM mBanku, składający zapis korespondencyjnie składa w swoim domu maklerskim dyspozycję blokady oraz zlecenie sprzedaży akcji, uzyskując świadectwo depozytowe; wypełnia formularz zapisu na sprzedaż akcji (podpis akcjonariusza pod formularzem powinien być poświadczony przez pracownika wydającego świadectwo depozytowe lub przez notariusza); wysyła (listem poleconym lub pocztą kurierską z dopiskiem „Wezwanie – Komputronik S.A.”) formularz zapisu i oryginał świadectwa depozytowego na wskazany w wezwaniu adres DM mBanku

Lista punktów maklerskich mBank po wskazanym linkiem: http://www.mdm.pl/ui-pub/site/kontakt/punkty_uslug_maklerskich

Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.