Relacje Inwestorskie

Raport bieżący 25/2017

Zmiana terminu wezwania na sprzedaż akcji Komputronik

08/05/2017
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Emitent”), niniejszym podaje do wiadomości treść otrzymanego komunikatu w sprawie zmiany wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Emitenta przez spółkę Marinera Invest sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach (gmina Komorniki). Treść komunikatu w załączeniu.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Załączniki:

Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.