Relacje Inwestorskie

Raport bieżący 24/2017

Zmiana terminu wezwania na sprzedaż akcji Komputronik

27/04/2017
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Emitent”), niniejszym podaje do wiadomości treść otrzymanego komunikatu w sprawie zmiany wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Emitenta przez spółkę Marinera Invest sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach (gmina Komorniki). Treść komunikatu w załączeniu.

Podstawa prawna:
Art. 17 .1 MAR Informacje poufne

Załączniki:

Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.