Relacje Inwestorskie

Władze Spółki

Zarząd

Zarząd Komputronik S.A. jest dwuosobowy. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub Statutu Spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych, działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Zarządu Komputronik S.A.
  1. Wojciech Buczkowski - Prezes Zarządu
  2. Krzysztof Nowak - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Komputronik S.A. jest pięcioosobowa. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu jej kompetencji należą wszystkie działania i uprawnienia określone w Statucie Spółki, Regulaminie Rady Nadzorczej Komputronik S.A. oraz Kodeksie Spółek Handlowych.

Trzech członków Rady Nadzorczej Komputronik S.A. spełnia kryteria niezależności o których mowa w zasadzie II.Z.4 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” (DPSN).
  1. Krzysztof Buczkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Tomasz Buczkowski - Członek Rady Nadzorczej
  3. Jarosław Wiśniewski - Członek Rady Nadzorczej
  4. Ryszard Plichta - Członek Rady Nadzorczej
  5. Jędrzej Bujny - Członek Rady Nadzorczej

Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.