Relacje Inwestorskie

Kalendarium

ROK 2017
Najbliższe wydarzenie:

14.02.2017 Kwartalny jednostkowy i skonsolidowany raport za kwartał zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku.

ROK 2016

15.02.2016 Kwartalny jednostkowy i skonsolidowany raport za kwartał zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku.
20.06.2016 Roczny jednostkowy i skonsolidowany raport za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2016 roku.
16.08.2016 Kwartalny jednostkowy i skonsolidowany raport za kwartał zakończony w dniu 30 czerwca 2016 roku.
23.09.2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A.
30.11.2016 Półroczny raport jednostkowy i skonsolidowany za półrocze zakończone w dniu 30 września 2016 roku.
Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.